RASUL ADALAH PEMIMPIN UMAT ISLAM YANG TIADA TOLAK TANDINGNYA
MARILAH KITA BERPEGANG TEGUH KEPADA SUNNAH DAN AJARANNYA