EXPLORASI KAYAK SUNGAI KEDAH
RAKAN MUDA CINTA ALAM
PARLIMEN ALOR SETAR
22-23/05/2009
MADA AMPANG JAJAR, ALOR SETAR, KEDAH